HOME
JAI BHARAT-waitsatta bazarHIMACHAL-**satta bazarKISAN GANJ KG-**satta bazarFIROZPUR-**satta bazarROYAL GOLD RG-**satta bazarDELHI GOLD-**satta bazarBOMBAY -**satta bazarTAJ-**satta bazarKASHIPUR-**satta bazarUP-**satta bazarREGISTAN-**satta bazarDELHI DIAMOND-**satta bazarGOA -**satta bazarFARIDABAD-**satta bazarNAGPUR-**satta bazarDELHI STATE-**satta bazarHYDERABAD-**satta bazarPUNJAB-**satta bazarKOTA-**satta bazarGAZIABAD-**satta bazarKUBER-**satta bazarKALYAN NIGHT -**satta bazarNEW DESAWAR-**satta bazarRAJSTHAN-**satta bazarGALI-**satta bazarDESAWAR NIGHT-**satta bazarDISAWER-**satta bazar

SATTAKINGTAJ.IN
SHALIMAR GAME RESULT SHALIMARGMAE

SHALIMAR GAME CHART SHALIMARGAME RECORD ALL SHALIMAR SATTA

LIVE SHALIMAR GAME RESULT
सबसे तेज़ और सही रिजल्ट्


JAI BHARAT

shalimar game wait shalimar gameKISAN GANJ KG

shalimargame wait shalimar game


ROYAL GOLD RG

shalimar game wait shalimar game bazar

JAI BHARAT

12:50 PM

29 shalimar game wait

HIMACHAL

01:00 PM

86 shalimar game **

KISAN GANJ KG

01:30PM

12 shalimar game **

FIROZPUR

02:00 PM

82 shalimar game **

ROYAL GOLD RG

02:30PM

53 shalimar game **

DELHI GOLD

03:00 PM

14 shalimar game **

BOMBAY

03:00 PM

05 shalimar game **

TAJ

03:15 PM

62 shalimar game **

KASHIPUR

04:30 PM

23 shalimar game **

UP

05:00 PM

68 shalimar game **

REGISTAN

05:00PM

30 shalimar game **

DELHI DIAMOND

5:30PM

44 shalimar game **

GOA

06:00 PM

90 shalimar game **

FARIDABAD

06:15 PM

97 shalimar game **

NAGPUR

06:20 PM

08 shalimar game **

DELHI STATE

07: 00 PM

73 shalimar game **

HYDERABAD

07:00 PM

53 shalimar game **

PUNJAB

07:30 PM

39 shalimar game **

KOTA

08:00 PM

55 shalimar game **

GAZIABAD

08:15 PM

72 shalimar game **

KUBER

08:35 PM

55 shalimar game **

KALYAN NIGHT

10:30 PM

16 shalimar game **

NEW DESAWAR

10:30 PM

03 shalimar game **

RAJSTHAN

11:00PM

16 shalimar game **

GALI

11:10 PM

47 shalimar game **

DESAWAR NIGHT

11:15 PM

80 shalimar game **

DISAWER

05:10 AM

88 shalimar game **

Dec
2021
FIROZPURTAJFARIDABADGAZIABADDISAWERHIMACHALDELHI DIAMOND
161 886991748723
297 967529392165
310 807117694089
437 250942326601
504 144510075899
612 658282268009
747 163316 5491
882 629772888644
9        
10        
11        
12        
13        
14        
15        
16        
17        
18        
19        
20        
21        
22        
23        
24        
25        
26        
27        
28        
29        
30        
31        
Dec
2021
PUNJABGALINEW DESAWARHYDERABADNAGPURDESAWAR NIGHTKISAN GANJ KGJAI BHARAT
19506589942896925
26849261917188638
34529392920066115
42606790015746898
51807321043851378
60417700191191632
74046060976 0575
83947035308801229
9        
10        
11        
12        
13        
14        
15        
16        
17        
18        
19        
20        
21        
22        
23        
24        
25        
26        
27        
28        
29        
30        
31        

FREE SATTA KING DAILY GUESSING

DISAWARFARIDABADGHAZIABADGALI

1
2


FREE SATTA KING WEEKLY GUESSING

DISAWARFARIDABADGHAZIABADGALI

LIVE RECORDS CHARTS

DISAWARFARIDABADGHAZIABADGALI
2020202020202020
2019201920192019