HOME
JAI BHARAT-wait satta bazarHIMACHAL-**satta bazarKISAN GANJ KG-**satta bazarFIROZPUR-**satta bazarROYAL GOLD RG-**satta bazarDELHI GOLD-**satta bazarBOMBAY -**satta bazarTAJ-**satta bazarKASHIPUR-**satta bazarUP-**satta bazarDOLLAR-**satta bazarDELHI DIAMOND-**satta bazarGOA -**satta bazarFARIDABAD-**satta bazarNAGPUR-**satta bazarFARIDABAD-6-**satta bazarHYDERABAD-**satta bazarPUNJAB-**satta bazarKOTA-**satta bazarGAZIABAD-**satta bazarKUBER-**satta bazarPUNJAB KING-**satta bazarKALYAN NIGHT -**satta bazarNEW DESAWAR-**satta bazarDESAWAR NIGHT-**satta bazarGALI-**satta bazarDISAWER-**satta bazarINDORE-**satta bazar

SATTAKINGTAJ.IN
SATTA BAZAR SATTA BAJAR SATTA BAZAAR

SATTA BAZAR RESULT IN INDIA GALI BAZAR DISAWAR SATTA BAZAR SATTA BAJAR BAZAAR

LIVE SATTA BAZAR RESULT
सबसे तेज़ और सही रिजल्ट्


JAI BHARAT

satta bazar wait satta bajarKISAN GANJ KG

satta bazar wait satta bazar


ROYAL GOLD RG

satta bazaar wait satta bazar

JAI BHARAT

12:50 PM

35 satta bazar wait

HIMACHAL

01:00 PM

80 satta bazar **

KISAN GANJ KG

01:30PM

99 satta bazar **

FIROZPUR

02:00 PM

17 satta bazar **

ROYAL GOLD RG

02:30PM

71 satta bazar **

DELHI GOLD

03:00 PM

59 satta bazar **

BOMBAY

03:00 PM

81 satta bazar **

TAJ

03:15 PM

03 satta bazar **

KASHIPUR

04:30 PM

47 satta bazar **

UP

05:00 PM

19 satta bazar **

DOLLAR

05:00PM

35 satta bazar **

DELHI DIAMOND

05:30 PM

36 satta bazar **

GOA

06:00 PM

12 satta bazar **

FARIDABAD

06:15 PM

17 satta bazar **

NAGPUR

06:20 PM

83 satta bazar **

FARIDABAD-6

07: 00 PM

83 satta bazar **

HYDERABAD

07:00 PM

01 satta bazar **

PUNJAB

07:30 PM

23 satta bazar **

KOTA

08:00 PM

59 satta bazar **

GAZIABAD

08:15 PM

32 satta bazar **

KUBER

08:35 PM

80 satta bazar **

PUNJAB KING

10:00 PM

10 satta bazar **

KALYAN NIGHT

10:30 PM

11 satta bazar **

NEW DESAWAR

10:30 PM

17 satta bazar **

DESAWAR NIGHT

11:15 PM

04 satta bazar **

GALI

11:20 PM

93 satta bazar **

DISAWER

05:10 AM

21 satta bazar **

INDORE

07:05 AM

92 satta bazar **

Jun
2021
FIROZPURPUNJAB KINGTAJFARIDABADGAZIABADDISAWERHIMACHALDELHI DIAMOND
12036364897888957
24318251816452130
38825234732392981
41007189823290243
53027537324971368
66266394388012757
71196678741251431
84415601199239876
96055501160150068
102351869897 3077
115161398209155073
123737574641478020
131106169221753631
141710031732218036
15        
16        
17        
18        
19        
20        
21        
22        
23        
24        
25        
26        
27        
28        
29        
30        
31        
Jun
2021
PUNJABGALINEW DESAWARHYDERABADNAGPURDESAWAR NIGHTKISAN GANJ KGJAI BHARAT
15266830074264461
24442084023 7238
36255245011 0421
49433962198532165
59882914026608800
65657720537502340
74840080510269102
81055650954519729
93799182115062039
104125859949547461
117706715572491565
124598378060404419
138841476531032121
142393170183049935
15        
16        
17        
18        
19        
20        
21        
22        
23        
24        
25        
26        
27        
28        
29        
30        
31        

FREE SATTA KING DAILY GUESSING

DISAWARFARIDABADGHAZIABADGALI

0
6


FREE SATTA KING WEEKLY GUESSING

DISAWARFARIDABADGHAZIABADGALI

LIVE RECORDS CHARTS

DISAWARFARIDABADGHAZIABADGALI
2020202020202020
2019201920192019